Stichting Hollands Porselein

De Stichting Hollands Porselein is in 1999 opgericht op initiatief van Mevrouw Mr E. Veder-Smit (1921-2020), een groot liefhebber van Hollands porselein. In het begin was zij lid van het bestuur van de stichting, en later beschermvrouwe.

De Stichting Hollands Porselein ontvangt haar gelden uit particuliere middelen. Incidenteel wordt een activiteit georganiseerd die mede ten doel heeft inkomsten te genereren.

Giften en donaties aan de Stichting Hollands Porselein zijn volledig aftrekbaar van de belasting.

Aanvragen voor steun bij een aankoop, presentatie of publicatie van een Nederlands museum kunnen worden gericht aan de secretaris van het bestuur.

Bestuur

Prof. Dr Reinier Baarsen, voorzitter
Drs Steven Coene, penningmeester
Patricia Smit-Kramers, secretaris
Drs Suzanne Lambooy
Dr Jet Pijzel-Dommisse

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.