Stichting Hollands Porselein

In de tweede helft van de 18e eeuw is er ook in Nederland porselein gemaakt. De eerste productie was in Weesp. Daarna richtte Ds. De Mol een fabriek op in Loosdrecht. Deze werd voortgezet in Ouder-Amstel en later Nieuwer-Amstel. In Den Haag werd uit het buitenland porselein aangevoerd om te worden beschilderd.

Er zijn fraaie objecten gemaakt die in de vormgeving aansluiten bij de Europese smaak. De beschildering is vaak echt Hollands.

Hollands porselein behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed, maar leidt een enigszins verborgen bestaan. De Stichting Hollands Porselein wil de bekendheid vergroten, onder andere door het stimuleren van onderzoek, publicaties en tentoonstellingen. Daarnaast schiet de Stichting openbare verzamelingen te hulp bij het verwerven van Hollands porselein.

De Stichting is een particulier initiatief, in 1999 genomen door mevrouw mr. E. Veder-Smit.

Giften en donaties aan de Stichting Hollands Porselein zijn volledig aftrekbaar van de belasting.

Beschermvrouwe

Mevrouw mr. E. Veder-Smit

Bestuur

Prof. Dr Reinier Baarsen, voorzitter
Dr Steven Coene, penningmeester
Patricia Smit-Kramers, secretaris
Dr Suzanne Lambooy
Dr Jet Pijzel-Domisse

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.